Лучшая форекс библиотека


Меню
Вход

4017_Obukhovsky-2003(sbornik_zadach).pdf

4017_Obukhovsky-2003(sbornik_zadach)
оценка: 0.0
Размер 1.92 MB
Короткая ссылка:

1

В.В.Обуховський

2

Видавництво Київського національного університета ім. Тараса
Шевченка
Київ - 2003

3

В.В.Обуховський
ЗБІРКА ЗАДАЧ З ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
Зміст
1

Математичний апарат електродинаміки

2

Електростатика

3

Магнетостатика

4

Електромагнитні властивості речовини

5

Поширення електромагнітних хвиль

6

Дифракція

та

інтерференція

електромагнітних хвиль
7

Випромінювання електромагнітних хвиль

8

Антени

4
А. МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ
1. Скалярним добутком векторів
r
r
r r
r r
r
r
A = i Ax + j Ay + k Az ;
B = i Bx + j B y + k Bz
(1)
r r r
(де i , j і k – одиничні вектори по осях координат X , Y , Z )
називається скаляр, що дорівнює
rr
r r rr
AB = AB = BA = Ax B x + Ay B y + Az B z .

( )

(2)

r
r
2. Векторним добутком векторів A і B називається
r
вектор C , який напрямлено по перпендикуляру до площини,
r
r
що містить A і B , а за абсолютною величиною дорівнює
площі паралелограма, побудованого на цих векторах:
r
r r
i
j k
r
rr
C = AB = Ax Ay Az =
...

...читать дальше
Премиум аккаунт
Читать онлайн
© FileGiver 2017 Обратная связь | Блог | Политика авторского права | Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности